"Sadık bir arkadaş, on bin akrabaya bedeldir"Euripides

NEDİR? SAĞLIK

Serotonin Hormonu Nedir?

Serotonin Hormonu Nedir?

Serotonin hormonu, bir nörotransmitterdir. Adından da anlaşılacağı gibi, sinir hücreleri ve beyin arasındaki elektrik devresinden sorumludur. Her ne kadar serotonin beyinde salgılansa da, vücudun çeşitli yerlerinde üretimi yapılmaktadır.

Serotonin keşifçisi Vitiorio Erspamer'dir. Serotonin hormonunun keşfi çok eskiye dayanmamaktadır. İlk defa adı literatürde 1935 yılında anılmıştır.

Serotonin vücudun heryerinde üretilirken, en çok depolandığı yerler, beyin kökü ve nöronlardır.

Serotonin daha çok insanın sindirim siteminden sorumludur. Şöyle ki, serotonin hormonunu %85 civarında bağırsaklar kullanır. Serotonin mide, bağırsak işleyişi dışında, cinsel yaşamdan sosyal hayata, hafızadan öğrenmeye kadar etkili bir yön göstericidir.

Serotonin hormonu, melatonin hormonunun tam tersi güneş ışığında salgılanır. Güneş ışığında salgılana serotonin hormonu, REM uykusunda azaldığı için, rüya görmek zorlaşır ya da hiç görülemez.

Serotonin hormonu vücutta nerede bulunuyorsa, oranın işleyişinden sorumludur. Örneğin;

  • Midede, yiyeceklerin sindirimi hızlandırır.
  • Sinir sisteminde, sosyal davranışları kontrol altına alır.
  • Bağırsakta, emilimi hızlandırır.
  • Hipotalamusta, cinsel hazzı artırır.
  • Orta beyin nöronlarında, öğrenmeyi ve hafızayı güçlendirir.

Serotonin düzeyi kişiye göre değişkenlik gösterirken, aslında tıbben tam olarak ölçülmesi mümkün olmamıştır. Tıbbi olarak tek gerçeklik gösterilen kıstas, depresyon ya da anksiyete bozukluğu olan yahut intihar etmiş bireylerde serotonin hormonunun düşüş göstermesi ve bu bireylerin tedavi sonrasındaki, serotonin seviyelerinin artmış olmasıdır.

 

İLGİLİ YAZILAR: