"Başkalarının ne düşündüğünü aşırı derecede umursayanlar, en sonunda onların mahkumu olur"Lao TZU

NEDİR? DİĞER

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

Sivil toplum kuruluşu hakkında bilgi vermeye çalışalım. Sosyal ilişkiler ve sosyal örgütler ağı olan toplumların sürekliliği, toplumu oluşturan birey, grup ve toplulukların asgari müşterekle birleşmelerine, aynı zamanda birbirlerinin haklarına saygı göstermelerine bağlıdır.

Toplum yapısı ve işleyişi açısından ikili sınıflanma çerçevesinde analiz edilmektedir. Bu çerçevede, genellikle kırsal hayat tarzını niteleyen cemaat yapısında; biz duygusunun hakim olduğu, kapalı ekonomik yapı, birincil ilişkiler ve homojen nüfus yapısı vardır.

Cemaat tipi toplumsal yapıda, demokratik bölge, mezhep, tarikat, feodalite, kabile, etnik grup veya ideoloji çatışmalarına sürüklenebilir. Çünkü parti ve ideoloji bir mezhep ya da kabile gibi algılanmakta, dolayısıyla toplumda sorunları rasyonel uzlaşmalarla çözmek ve demokratik siyasi mekanizmayı işletmek mümkün olmamaktadır.

Cemiyet tipi toplumsal yapıda ise bölge, mezhep, tarikat, etnik grup, ideoloji gibi değerler farklı tarzda ve biçimde korunmakla birlikte, sosyal ve kültürel faaliyetlerde birbirine bağlıdırlar. Bireyler iş yeri, sendika, meslek kuruluşu, yerel yönetimler, sosyal yardım kurumları, sanat ve spor kuruluşları ve siyasi partilerde çalışmaktadırlar. Sivil toplum örgütleri, özel ve kamu sermayesi dışında kalan, beşeri sermaye denilen bir örgütlenmeye dayanır. Beşeri sermaye, insanlar arası dayanışmanın vazgeçilmez temel ahlaki değerlerine ve yurttaş olma bilincine karşılık gelmektedir. İnsani yardımlaşma, dayanışma, küçük gibi görünse de etrafta yaşanan günlük sorunlarla ilgili sorumluluk alma, sorunların çözümü hakkında öneriler geliştirebilme beşeri sermayenin en önemli özelliklerindendir.

Sivil toplum kuruluşu adından da anlaşılacağı üzere, sivil toplum tarafından oluşturulan, toplum yararına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşu denince ilk akla gelenler aşağıda listelenmiştir.

 • TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma)
 • Türk Kızılayı
 • AKUT (Arama Kurtarma)
 • Yeşilay
 • LÖSEV (Lösemili Çoçuklar Vakfı)
 • Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
 • Kadın Haklarnı Koruma Derneği
 • TOG (Toplum Gönülleri Vakfı)
 • TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
 • TEV (Türkiye Eğitim Vakfı)
 • TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Vakfı)
 • AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)
 • Mehmetçik Vakfı
 • ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı)
 • TÜKODER (Tüketiciyi Koruma Derneği)
 • ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği)
 • HAYKOD (Hayvanları Koruma Derneği)

 

İLGİLİ YAZILAR: