"Bütün büyük beyinler, hayat için aynı kanıya varmışlardır "DEĞMEZ""Nietzsche

NEDİR? BİTKİLER