"Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç"Turgut UYAR

NEDİR? BİLİM

Grafoloji Nedir?

Grafoloji Nedir?

Grafoloji kısaca, el yazısı üzerinde çalışmalar yapan, el yazısından insan kişiliği hakkında varsayımda bulunulan bilim dalıdır. Bu bilim dalı ile uğraşan kişilere de grafolog denir.

Her insanın ayrı bir yüzü, ayrı bir huyu, ayrı bir kişiliği vardır. Kimi çekingen, kimi atak, kimi tembel, kimi çalışkan, kimi somurtkan, kimi neşelidir... İnsanlar hareketleriyle, tutumlarıyla, sesleriyle yaradalışlarını ortaya koyarlar;

Yazı da insan kişiliğinin ana çizgilerini belirten bir ögedir. Grafoloji'de, sözgelimi her harfin tek tek iyice belirlenmiş, apaçık, okunaklı bir yazı çoğu zaman titizliği, dikkatli veya içtenliği ifade eder.

Sıkışık bir yazı, ihtiyat veya çekingenlik bazen de cimrilik anlamına gelebilir.

Dik bir yazı, içine kapalı, kendini denetleyen bir yaradılışın belirtisidir.

Grafoloji geçmişin veya geleceğin sırlarını çözmeye yarayan esrarlı bir bilim dalı değildir. Bir insanın kişiliğini öğrenmenin çeşitli yollarından sadece bir tanesidir.

İnsan istediği anda bu işin uzmanı olamaz; yazısına bakarak bir insanın yaradalışını yorumlamak için uzun bir deneyim geçirmek gerekir.

Yazı, kendimizi yansıtmamıza yarayan bir edimdir, bir iletişim aracıdır. Tıpkı, dil gibi başkasıyla ilişkiye girmemizi sağlar. Yöneldiği kişiye, ilettiği içeriğe ve yazının durumuna göre çeşitli görünüşlere bürünebilir.

Garfoloji, bu özellikler üzerinde durur. Kullandığımız biçimiyle yazı, birbirine bağlanarak sözcükleri, satırları, sayfaları meydana getiren harflerden oluşur. Bu ögeleri uzamsal yönlendirme yasası düzenler.

Harfi yukarı doğru çeken her şey düşünceye, imgeleme, usa ve şiire bağlanır.

Aşağı doğru uzanan her şey maddeye,toprağa, bedensel hazza doğru gider.

Sola doğru giden şey geçmişe bağlılık, içe dönme ve içe bakış belirtisidir.

Sağa doğru giden şey ise başkasına, oluşuma doğru yönelir, dışa açılma ve dış dünyayla ilişkiler kurma kolaylığına tanıklık eder.

Grafoloji'de Harfin Ögeleri Nelerdir?

Harfin başlıca ögeleri "gövde", "kuyruk" ve "bacak"tır.

Gövde, kişinin benliğini, yaşamını ve varoluşuyla ilişkiyi, şimdiki zamanı temsil eder; Küçükse kendi içine kapanmanın, büyükse bir açılma ve coşkunluk gereksinimin belirtisidir. Sözcükler arasındaki aralık, grafologlar tarafından düşünme ritminin yansıması olarak ele alınmıştır. Normal kabul edilen aralık iki harf gövdesi kadar olan aralıktır.

Bu bakımdan dört türlü yazı vardır. Sözcükler ve satırlar arasında iyi bir açıklık gözteren yazıya "seyrek yazı" denir.

"Yoğun yazı", sözcüklerin ve satırların birbirine geçtikleri yazılardır. "Aralıklı yazı", sözcükler ve satırlar arasında bırakılan büyük açıklıklarla belirginleşir.

"Dalgalı yazı" bir aşağı bir yukarı doğrultuda yazılan yazı ise, kararsız bir karakter yazısının ifadesidir.