"En büyük saçmalık bir insana umut verip onu yarı yolda bırakmaktır"Nurşen KARAYANIZ

BİYOGRAFİ ŞAİRLER

Fuzuli Kimdir?

Fuzuli Kimdir?

16. yüzyıl edebiyatının en büyük divan şairlerinden olan Fuzuli; Azeri sahasının yanı sıra Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük şairlerimizdendir. Irak Türkleri'nden olan, Azeri lehçesiyle şiirler yazan ünlü şairimiz Fuzuli, en etkili lirik şair olarak ayrı bir yer edinir.

Biyografik olarak kendi hayatı hakkında bilgiler sınırlıdır. Doğum tarihi ve yeri muammadır. Eserlerinde şairin "Kerbela"'lı ya da "Hile"'li olduğu hakkında görüşler vardır.

Fuzuli adının Mehmed olduğunu "Matlaü'l İtikad" adlı eserinin önsözünde kaleme almıştır. Şairin 1556 yılında öldüğü düşünülmektedir. Ahdi tezkiresinde Fuzuli' nin Fazlı adında bir oğlu olduğu görülmektedir.

Ünlü şairimizin çok sayıda eseri bulunuyor. Manzum ve Mensur olarak Türkçe, Farsça ve Arapça dolayında 13 tane divanı vardır. Mensur eserlerinde bolca ağdalı, süslü ve sanatlı üslubu dikkatimizi çekiyor. Bu sebeple son derece başarılı lirik şair olarak hafızalarımız arasında.En önemli eseri olan Leyla ve Mecnun'u kendisinden önce ve kendisinden sonra yazılı olanların en güzel mesnevisidir.

Fuzuli'nin, Divan edebiyatının en yaygın, etkisi en geniş ve sürekli şairi olduğunu söylemiştik. Gerçekten Fuzuli'ye naziresi bulunmayan Divan şairi hemen hemen yok. Divan şairleri içerisinde de halka en çok inen ve sevilen şair fuzulidir. Divan şairlerinden başka tekke şairleri, özellikle Bektaşi çevreleri Fuzuli'yi kendilerine çok yakın bularak Nesimi, Hatayi, Kul Hikmet gibi onu da Bektaşi büyüklerinden saymışlardır. Gevheri ve Aşık Ömer başta olmak üzere az çok okumuş tahsil görmüş saz şairleri, kalem şurası Divan şiiri kültürlerini Fuzuli'nin şiirleriyle geliştirmiş ve onun etkisinde kalmışlardır.